Holiadur Y Selar

Q.1
I dderbyn newyddion gan Y Selar ychwanegwch eich cyfeiriad ebost isod os gwelwch yn dda

Q.2
Ydych chi'n darllen y Selar ar y we neu'n derbyn copi caled o'r cylchgrawn?

Q.3
Os yn darllen copi caled, o le 'da chi'n derbyn copi?

Q.4
Beth yw'r peth gorau am y Selar?

Q.5
Beth yw'r peth gwaethaf am y Selar?

Q.6
Sut allwn ni wella'r Selar yn eich barn chi?

Q.7
A fyddech chi'n talu am y selar? Os ie, faint?

Q.8
Rhowch farc allan o 5 am gynnwys a dyluniad y Selar (5 yw'r gorau)

Q.9
Beth yw eich oedran?